0543 544 545 Bereikbaar van 08.30 – 16.30 ma/vr
HomeNLFooternavigatieMeer over › Rechten en plichten

Rechten en plichten

Om de kwaliteit die Fraaii Cosmetiek biedt te waarborgen, is het noodzakelijk om vooraf afspraken te maken. Zo worden misverstanden voorkomen, geen valse verwachtingen gewekt en problemen voorkomen. U en Fraaii Cosmetiek hebben beiden rechten en plichten.

U heeft recht op eerlijke en integere informatie. Die krijgt u in het eerste consult dat altijd aan een behandeling vooraf gaat. De arts en verpleegkundige informeren u helder en volledig over:

 • het behandelvoorstel
 • de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot een behandeling
 • contra-indicaties
 • het te verwachten resultaat
 • de herstelperiode en het traject erna
 • de te gebruiken medicatie
 • instructies die u voor een goed eindresultaat moet opvolgen
 • complicaties en risico's
 • de kosten

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Fraaii Cosmetiek verwacht van u:

 • eerlijke antwoorden met betrekking tot de reden waarom u een behandeling wilt ondergaan
 • openheid over uw verwachtingen ten aanzien van het resultaat
 • eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand

De informatie wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst. Deze wordt in tweevoud opgemaakt en door u en de behandelend arts ondertekend. Met deze ondertekening is uw toestemming voor een behandeling een feit. Ook de betalingen voor een behandelingen zijn geregeld. 

Algemene Consumentenvoorwaarden
Fraaii Cosmetiek heeft de 'Algemene Consumentenvoorwaarden' vastgelegd volgens de richtlijnen van Zelfstandige Klinieken Nederland.